بازدید از بازار ماهی فروشان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر محمد ابراهیم انصاری لاری به همراه اعضای شورای شهر و جمعی از معاونان و مدیران خویش در بازدید از بازار ماهی کیش، مسائل و دشواری ها این صنف را رسیدگی و برای رفع موانع موجود بر راز گذرگاه معاش ماهیگیران و فروشندگان ماهی دستورات لازم را صادر کرد.

دکتر انصاری لاری در این بازدید ضمن بازدید از دسته های پشتیبانی و سردخانه این بازار با فروشندگان و صیادان درباره مسائل و مشکلاتی که با آن روبرو هستند رور در رو گفت و گو کرد و پیش فروش تور کیش نوروز 97 از نحوه فعالیت دسته های مختلف بازار ماهی آگاه شد.

دکتر انصاری لاری وانگهی از بازار عربها رویت و در خصوص مشکلات فعالان اقتصادی و غرفه داران این بازار نیز با آنان گفت و گو کرد.

بازدید از محوطه بازار به قصد رفع موانع ساخت پارکینگ و اصلاح هندسی معابر و خیابان های گوشه ها-کناره ها آن در جهت تسهیل تردد شهروندان و گردشگران از سایر دستورات مدیرعامل سازمان آزادگاه آیین به مسئولان عمرانی و شهر سازی بود.

گفتنی است مدیرعامل سازمان آزادگاه کیش از ابتدای مدیریت خود، در راستای رفع مشکلات و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، وانگهی تامین رفاه اتباع و گردشگران، از بخش های گوناگون جزیره دین بازدید کرده است و همواره بر تسریع حل دشواری ها مردمان این جزیره پافشاری داشته است.