كيش مي تواند با حمايت نظام و دولت به كمك اقتصاد كشور بيايد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آزادگاه کیش، در مراسم اختتاميه پانزدهمين نشست معاونان فرهنگی، اجتماعی و توریسم سازمانهای مناطق آزاد صنعتی و تجاری کشور که عصر پنج شنبه ١٠ اسفند با حضور مديرعامل سازمان آزادگاه كيش، معاون فرهنگی دبیرخانه شورایعالی و معاونین فرهنگی سازمان های مناطق آزاد کشور در جزیره کیش برگزار شد دكتر انصاري لاري گفت: برگزاري اين نشست ها و گفتگوهاي رو در رو با حضور صاحبنظراني كه به بررسي مسائل آزادگاه ها مي پردازند دارای اهميت است و مي نا به خوبي از نتايج آن سهم برداري كرد.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با بيان اينكه نكته اي كه در مورد مناطق آزاد كمتر به آن پروا شده شناخت وجه تمايز آزادگاه ها نسبت به سرزمين اصلي است گفت: آنچه شايسته است بدست خویش ما از داخل مناطق آزاد، دولت و مسئولان از بيرون مناطق به آن پروا كنند اين است كه چه اتفاقي در آزادگاه ها مي تواند بيفتد كه در سرزمين اصلي شرايط اجرا ندارد. در حال حاضر چشمداشت ما از آزادگاه ها همانند ديگر شهرهاي كشور است. در اجلاس هاي ما و حتي در قطعنامه اين اجلاس هم مي بينيم در مناطق آزاد همان موضوعاتي را طرح و بررسي مي كنيم كه در مورد ديگر شهرهاي كشور هم دلخواه است در حاليكه تفاوت هاي مناطق آزاد بايد محل تفكر و برنامه ريزي باشند.

وي افزود: در اين جريان ما حتي كاركردهاي هر منطقه آزاد را هم به درستي نمي شناسيم اينكه برخي ويژگيها منحصر به يك منطقه است و نمي تاب آن را به ديگر مناطق تعميم داد. مثلا اگر جزيره كيش مي تواند به پشتوانه ظرفيت هايش برند ايمني و سلامت باشد اين برند را نمي طاقت در ديگر مناطق آزاد هم ايجاد كرد زيرا داراي خصوصيات فرهنگي و اقليمي متفاوتي هستند.

انصاري لاري تاكيد كرد: ما در کل پهنه ها مي خواهيم قطب شويم در حاليكه کَرویز فكري پشت اين موضوع نيست اينكه آيا براي قطب شدن ظرفيت هاي لازم را دارا هستيم؟ بايد عميقتر بنگريم زيرا هر ناحیه كار كردهاي خودش را دارد و تمركز دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد بايد به سوي شكوفا كردن استعدادهاي هر ناحیه برود.

انصاري لاري تصريح كرد: امروز با هستی موانع بسياري كه در مسير فعاليت مناطق آزاد وجود دارد بايد كاركرد صحيح هر ناحیه را پيدا كنيم و از دبير منزل شورايعالي مناطق آزاد مي خواهم استراتژي هر منطقه را تعريف و تبيين كند.

وي ادامه داد: با پروا به مشكلات اقتصادي داخلي، جزيره كيش مي تواند محلي براي كاهش فشارهاي اقتصادي و برون رفت از شرايط سخت مالي براي كل كشور باشد ولی لازمه فرمایش اين قیمت ویژه تور کیش  است که از سوي نظام و دولت اين ماموريت به جزيره كيش ابلاغ شود و با كمك دبيرخانه شورايعالي آزادگاه ها و مسئولان ارشد موانع پيش روي اين قصد از مقابل حركت جزيره كيش به سمت رونق برداشته شود.

انصاري لاري گفت: در حال آماده هم در جزيره كيش به دنبال تبيين وجوه تمايز و تفاوت جزيره كيش هستيم. كيش جزيره است و در حاليكه بهترين ظرفيت اين منطقه آزاد همجواري با درياست بيشتر به توسعه خشكي و خاك پروا شده است. امروز شاهد هستيم مراكز خريد و تفريحي ايجاد شده در ديگر شهرها از جزيره كيش پيشي گرفته اند در حاليكه مزيتي مشابه دريا مغفول مانده است كه پافشاری ما بر سهم گيري از اين ظرفيت با همراهي پیش فرش تور کیش  و همكاري سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي است.

وي در پايان با تقدير از کل شركت كنندگان در اين نشانیدن گفت: برگزاري اين اجلاس با حضور فعالان و مسئولان فرهنگي دبيرخانه شورايعالي آزادگاه ها و معاونان فرهنگي، اجتماعي و گردشگري و صدور قطعنامه پاياني اقدامي ارزشمند است اما مواردي كه در قطعنامه وجود دارد كلي گويي است و بايد براي صریح كردن مسير فعاليت معاونان فرهنگي مناطق آزاد موضوعات شفاف تر و دقيق تر ارائه و ابلاغ شود.