لیست اماکن پذیرایی سایر مناطق قشم

 

نام شماره تماس- پیش شماره 076 آدرس
سفره خانه سنتي آفتاب سوزا 9177696515 سوزا، پارگ ساحلي شهرداري سوزا
مجتمع پذیرایی ، تفریحی و گردشگری فردیس قشم 35730360 روستای دیرستان
مجتمع پذیرایی ، تفریحی و گردشگری ا يران زمين 9171614552 روستای گياهدان
مجتمع تفريحي گردشگري قريه طلايي 9171999936 روستاي دفاري، جنب مسجد جامع