لیست فروشگاه های صنایع دستی قشم

شرکت تعاونی و فروشگاه های صنایع دستی جزیره – پیش شماره شهر قشم – 076
رديف نام شركت تعاوني تلفن آدرس
1 دنياي زير آب قشم 9171977727 شهر قشم ،مجتمع تجاري سيتي سنتر 1، طبقه اول
2 صدف لب سیاه 9179030430 روستای برکه خلف
3 مرواريد پيلم 9177696992 روستای برکه خلف
4 دنياي زير آب قشم 9171977727 پارك سوزا
5 دنياي زير آب قشم 9171977727 محوطه غار خوربس
6 دنياي زير آب قشم 9171977727 اسكله سهيلي
7 سوغات جزيره 35371063 روستاي گياهدان
8 دنياي زير آب قشم 9171977727 مجموعه تفريحي پارك كروكوديل نوپک