لیست نانوایی های جزیره قشم

 

عنوان شماره تماس-پیش شماره 076 آدرس
نانوایی شهر قشم مجتمع سنگك سينا 9121451486 قشم،  شهرك الهيه ،خيابان آزادگان، طبقه همکف، پلاک ‪1
مجتمع نان بهنان 9713635531 طولا،  جنب هایپرماركت طولا، طبقه همکف، پلاک ‪7951845141
مجتمع نان زرین 9302288776 قشم،  شهرک نریمان، روبروی فرمانداری، طبقه همکف
مجتمع نان و شیرینی جات گلنان2 9171570325 قشم،  خيابان رسالت شرقي، روبروي حمام عمومي، طبقه همکف، پلاک ‪7951964643
مجتمع نان و شیرینی جات گلنان 35226441 قشم،  خيابان ولي عصر ،روبروي مسجد ايمان، طبقه همکف، پلاک ‪7951967671
نان بربری روغنی آذربايجان 2 9173634839 قشم،  سايت نخل زرين، جنب بيمه اميد، طبقه همکف، پلاک ‪7951614131
سنگک بوستان 9178099077 قشم،  شهرک بوستان،مجتمع تجاری ،جنب آموزشگاه رانندگی جزیره، طبقه همکف
سنگک گل گندم 9175229274 قشم، مجتمع تجاری فردوسي، روبروي ورزشگاه تختي، طبقه زیرزمین، پلاک ‪1226-1227
نان فانتزی سي تو 9173632692 قشم،  چهارراه سعدي ،جنب نان داغ كباب داغ، طبقه همکف
لواش صادقي 9173678505 قشم،  خ شهيد رجايي ،روبروي دفترامام جمعه، طبقه همکف، پلاک ‪7951766983
لواش ماشینی صداقت 9176147542 قشم،  ميدان ولايت  ،جنب مسجد جامع اهل سنت، طبقه همکف، پلاک ‪7951689435
بربری نمونه تهران 9122904158 قشم،  چهارراه سعدی ، بلوار صیادان، روبروي اداره آتشنشاني، طبقه همکف، پلاک ‪7951713343
نان ماشینی وحدت 9173631944 قشم،  شهرك بوستان ،مغازه هاي مسجد امام شافعي، طبقه همکف، پلاک ‪7951183961
نان ماشینی زرين 9173222477 قشم،  ميدان امامقلي خان، خيابان شهيد بهشتي، طبقه همکف، پلاک ‪7951917741