لیست نانوایی های شهر درگهان قشم

 

عنوان شماره تماس-پیش شماره 076 آدرس
نانوایی شهر درگهان مجتمع نان تورنگ 09171689492 درگهان،  جنب پارک شهرداری، پشت عکاسی سینا، طبقه همکف، پلاک ‪7951347479
مجتمع نان و شیرینی گلنان 09171570325 درگهان،  خیابان ساحلی، روبروی مجتمع قصر درگهان، طبقه همکف، پلاک ‪7951375941
فانتزی كرمي 09173631181 درگهان،  خيابان ساحلي، طبقه همکف، پلاک ‪7951375939
فانتزی پديده 09188703648 درگهان،  ميدان وحدت، جنب تعويض روغني رحمت، طبقه همکف
لواش تارتار 09177632050 درگهان،  جنب دفتر هواپيمايي مهاجر اختر، طبقه همکف، پلاک ‪7951376749
لواش نمونه 09179624169 درگهان،  روبروی اداره پست، طبقه همکف، پلاک ‪7951386762
لواشی ماشینی ستاره 09177600032 درگهان،  محله قبله، جنب مسجد فاخري، طبقه همکف، پلاک ‪0
بربری تک نان 09373694430 درگهان،  خیابان امام شافعی مغازه های مسجد، طبقه همکف، پلاک ‪7951365847
بربری خوشه طلایی 09177699122 درگهان،  بلوار ساحلی، روبروی مجتمع الماس جنب املاک ایرانیان، طبقه همکف، پلاک ‪7951367597
 تافتون رسالت 09171697716 درگهان،  محله قبله خیابان شعرا، طبقه همکف، پلاک ‪7951334777
 تافتون سيستاني 09157969479 درگهان،  خيابان شافعي، روبروي شهرداري جنب مسجد جامع، طبقه همکف، پلاک ‪0
نان ماشینی ماري 09177677573 درگهان،  جنب سوپر امين، طبقه همکف، پلاک ‪7951355393
نان ماشینی نكهت 09171689492 درگهان،  جنب پارك شهرداری، طبقه همکف، پلاک ‪795135354
نان ماشینی قبله 09177632660 درگهان،   جنب مسجد فاخري، طبقه همکف، پلاک ‪7951335839
نان ماشینی دريانوردان 09179010756 درگهان، روبروي مجتمع الماس ،داخل كوچه، طبقه همکف، پلاک ‪7951366411