مرکز تفریحات آبی کیش

آبهای گرم و آرام و زلال اطراف کیش بهترین فرصت را برای استفاده از جدیدترین امکانات ورزشی و تفریحی دریایی که در کلوپ های انبوه فراهم شده اند ، برپایی کرده است .

بنانا،قایق های بادبانی ،شاتل ،جت اسکی،پاراسل ،قیمت تور کیش اسکوتر پایین دریایی بخشی از تفریحات است که در این کلوپ ها با امکانات و ساز و برگ مورد بیچارگی با استانداردهای روز جهان عرضه می شود .