پلاژ بانوان کیش

پلاژ بانوان در سواحل شمالی جزیره کیش با وسعت حدود ۲۰۰۰۰ متر مربع احداث شده استو در این پلاژ امکانی از قبیل دوش آب شیرین صحرایی و سر پوشیده تخت و سایبان، والیبالهای پیش فروش تور کیش ساحلی و بوفه در اختیار استفاده کنندگان می باشد