پلاژ بانوان کیش

پلاژ بانوان در سواحل شمالی جزیره دین با گستره نزدیک ۲۰۰۰۰ متر چهارگوش رزرو تور کیش احداث شده استو در این پلاژ امکانی از قبیل دوش آب شیرین صحرایی و راز پوشیده تخت و سایبان، والیبالهای ساحلی و بوفه در پسندیدن بهره‌گیری کنندگان می باشد