تاریخ تور کیش

کیش در دوره های حکومت این سلسله ها که دوران آمد و شد تجار غربی، سفرا و فرستادگان دربار اروپائی به ایران بود، تقریباً همان رونق گذشته خود را بازیافت. اما این زمان که دوره ی پیدایش پدیده ی شوم استعمار و بسط نفوذ کشورهای استعماری و جهانخواران بر سرزمین های دیگر بود. رونق تجارت، اهمیت، موقعیت دریائی و قرار داشتن کیش درمدخل تنگه ی هرمز به صورت یک پایگاه اقتصادی و استراتژی مهم (نظیر دیگر جزایر تنگه قیمت تور کیش نوروز 97 هرمز مانند جزیره هرمز و به ویژه قشم) مورد توجه دائمی و وسوسه و طمع اروپائیان و متجاوزین استعمارگر قرار داشت و عرصه ی رقابت آن ها برای سلطه و تصرف بر آن بود. متأسفانه ضعف دولت های مرکزی، وجود حاکمان غیر دلسوز پول پرست و جبار خودی این جزایر، کار تجاوزات و دست اندازی های متجاوزان اروپائی را که نیروی دریائی قوی و منسجم داشتند در رسیدن به منظور شوم استعماری تصرف جزایر خلیج فارس و منجمله جزیره کیش را بسیار آسان میسر نمود.

کیش در دوران پر نشیب و فراز تصرف، سلطه و آزاد شدن از قید بیگانگان، دوران بسیار سختی را تجربه کرد. در دوران شاه عباس صفوی، نادرشاه، کریم خان زند، بارهای از تسلط بیگانگان خارج شد. در دوران سلطنت شاه عباس پرتغالی های اشغال گر با شجاعت سردار معروف ایرانی امام قلی خان و درایت او شکستی سخت خوردند و از برخی جزایر ایران مانند قشم خارج شدند.

تاریخچه جزیره کیش

هفت سنه پس از فوت شد کریم خان زند و سپری شدن آشوبگری های مدعیان سلطنت و دوران بی ثباتی که از آغاز دوره قاجاریه آغاز شده بود. کنداب فارس در بدترین شرایط سیاسی، امنیتی و اجتماعی – اقتصادی خود قرارداشت و جزایر آن ( من جمله کیش) از این بی ثباتی صدمات و لطمات شدید دیدند. انگلیسی ها از این آشوب که خود نیز مایه آن بودند و به هدف دست یافتن به مقصود خود این نارسایی را هرچه بیش تر دامن میزدند، نخست جزیره قشم را اشغال کردند و با تبدیل آن به پایگاه ناوگان دریائی، به دست اندازی به جزایر قیمت ویژه تور کیش سایر پرداختند. دست درازی پرتغالی ها، انگلیسی ها، دزدان دریائی و شیخ نشینان و سلطان مسقط که بیش تر آنها با تحریک انگلیسی ها صورت می گرفت، خطه دریائی خلیج فارس کاملاً ناامن شد و این همان آهنگ انگلیسی ها بود لغایت با این بهانه (سال 1286 ق 1248 / خ 1869 /م ) شیخ بحرین را (که تحت الحمایه ایران بود) برای قبول تحت الحمایگی خود مکلف سازند و جزیره ی مزبور را از برگزیدن ایران بیرون کنند. در این نشیب های تند اوضاع اجتماعی و سیاسی گستره ی خلیج فارس، وضع اقتصادی و اجتماعی جزیره دین به جائی رسید که این عروس جزایر کنداب فارس با همه شهرت افسانه ای و ثروت و موقعیت تجارتی گذشته، در اوایل انقلاب مشروطیت، تنها با مبلغ 25 هزار تومان به توسط میرزا ابراهیم خان قوام الدوله به محمد رضا خان بستگی فروخته شود.

کیش در دوران رژیم سابق ( سلطنت پهلوی)

وضع اسفبار دین در زمان سلطنت رضاشاه نیز ناچیز وبیش تقریباً همانند دوره قاجاریه بود و مدت ها و مدتها انگلیسی ها بر آب های کنداب فارس و جزایر چندین هزار ساله ایرانی آن به بهانه حفظ امنیت و بر پایه قراردادای تحمیلی باستانی و به خصوص برای حفظ سرزمینهای نفت خیز ایران، سیادت خود را اعمال می کردند. حضور بیگانگان و مرارت های تحمیلی آنان سبب شد الی جزایر ایرانی کنداب فارس به تدریج از سکنه خالی شود و حالتی نیم مخروبه و متروک پیدا کند. بازار و کسب بازرگانی در آن ها تقریباً تعطیل گردد. برخی از جزایر آن به محل تبعید محکومان سیاسی، اشرار و مجرمان سابقه دار تبدیل گردد. جزیره کیش که در سررسید اتابکان فارس حکمران تمام جزایر کنداب فارس و حتی دولت منزل اتابکان بود و گنجینه فارس در آن حفاظت می شد با همه موقعیت گذشته داد و ستد و جنب و جوش خیل تجار ساکن آن، به روزگاری قبض که همه از آن کوچ کردند و سیمای نکبت تهیدستی- نداری و ویرانی این جزیره که عروس خلیج فارس بود را به ما ماتمکده ای با چند درخت کهنسال و چند هکتار زمین مزروعی بی توان و ساکنین اندک از زن و بچه، پیرمرد و پیش فروش تور کیش پیرزن بیچاره و از کارافتاده که توان مهاجرت نداشتند تبدیل کند. این وضع تأسف بار با تغییراتی تقریبا کم در سنه های 1320 الی 1347 تقریبا در جزیره ادامه داشت.

آغاز تحولات

سال 1347آغاز دگرگونی ها اداری و بعضی حرکات اجرائی در جزیره مذهب با پیشنهادات کارشناسان امریکائی به عنوان بندر آزاد توریستی بود. در سنه 1349 سهم برداری از شرایط جغرافیایی و طبیعت جزیره آیین باره پروا قرار گرفت، و دین به عنوان مرکز بین المللی توریستی، تجاری برگزیدن گردید. در سال 1351 جزیره نام سازمان عمران کیش را به خود گرفت و با یک میلیارد سرمایه ( تأمین 80 درصد آن به بدست ساواک پیشین و 20 درصد به توسط بانک عمران و با تعهد اعتباری بانک مرکزی) به ثبت رسید. در سال 1352 عملیات ساختمانی و ساخت و ساز سازمان عمران آیین از روستای ماشه در شمال شرقی جزیره آغاز شده، همزمان با آن ساخت فرودگاه مجهزبین المللی برای فرود بزرگترین هواپیماهای عالم کنکورد در بخش مرکزی متمایل به شرق آن (بلندترین نقطه جزیره) آغاز گردید. در سنه 1356 مرکز بین المللی توریستی، تجاری کیش افتتاح شد و تقریباً ساخت تمام سازه های اصلی خدماتی که نسبتاً مفصل بود واپسین،انجام یافت.

در سنه 1358 یعنی یکسال پس از وقوع انقلاب و حذف رژیم قبلی، سازمان عمران آیین به عنوان سازمان مراکز ایران گردی و دانشمند گردی به وزارت راهبری واگذار شد ولی پنج ماه بعد شورای انقلاب آن را نخستین آزادگاه تجاری جمهوری اسلامی اعلام نمایش داد در سال 1361 بر پایه تصویب نامه هیئت دولت سازمان عمران آیین از « زیرمجموعه های» وزیر مشاور اجرائی شد. در سنه 1365 شورای انقلاب، مذهب را برای سیر و سفر و خرید ملت از بازارهای آن بازگشایی نمود. سنه 1365 به راستی سال تجدید زندگی کیش با عنوان منطقه آزاد است. از همین زمان با هجوم گردشگران به آن، گسترش بی وقفه ی آیین با ساخت و سازه های گوناگون تجاری، بازارها، گسترش بندرگاه ها، توسعه ی فرودگاه، احداث هتل های تازه، تکاپو های صنعتی و بازرگانی برای صادرات و واردات، فضاهای تفرّجی تازه، میادین، جاده ها، فضای سبز متناسب با احتیاج جمعیت و توریست (در حال افزایش به جزیره) آغاز شد و این کار و جنبش هر روز حجم بیش تری پیدا کرد. و ، آیین موقعیت شاخص امروی خویش را در بین آزادگاه ها دیگر که پس متعلق به شکل گرفته اند با برنامه ریزی های سنجیده کسب نمود.

تاریخ جزیره کیش

کیش در تمام آثار مورخان، جزیره ای سبز و خرم با هوای مطبوع و محیطی دلپذیر (در بیش تر ایام سال) توصیف گردیده، همه این مورخان از کشت انواع غلات، حبوبات، درختان میوه، به ویژه خرما در جزیره حکایت ها نموده اند. هم چنین از این که کیش در مسیر عبور کشتی های حامل کالاهای با ارزش به سوی سرزمین های ورای دریاهای استوائی و گرمسیری بود و یا کشتی های عبوری برای تهیه آب شیرین و احیاناً تبادلات محمولات بازگانی و امور تجارت می باید اجباراً در کیش توقف می کردند، مطالبی نقل کرده اند. بدیهی است این مراوده سبب شد ارزانترین قیمت تور کیش تا توانگران و تجار ثروتمند ساکن کیش برای رونق و صفای آن به احداث باغ ها و ایجاد محیط زندگی مطلوب بپردازند و با کمک و به توسط ناخدایان کشتی ها و تجار،  نهال هائی از درختان گرمسیری دور و نزدیک جهان را به جزیره منتقل نمایند. و  برای چند روز استراحت بازرگانان و رفع خستگی سفر دریائی آنها در هوای گرم خلیج فارس،محیطی دلپذیر به وجود آورند و با افزودن صفای جزیره رونق تجارت را در آن افزایش دهند. این فعالیت ها و تمهیدات در سرسبزی جزیره ایجاد همان محیط های با صفائی شد که سیاحان و مورخان با دیدار از کیش در نوشته های خود به شرح و توصیف آن پرداخته اند.

تشکیل خاک و خاک شناسی

جزیره ی دین در درازا میلیون ها سنه پس از پیدایش همواره در معرض تغییر و دگرگونی اوضاع محیطی و بالا و پائین رفتن آب دریا قرار داشت. در دوره های یخچالی و بین یخچالی به کرات و گاه نسبتاً طولانی دستخوش این تحولات بود.

در دوره های یخچالی که دسته عظیمی از خشکی ها را یخ می پوشاند و آب اقیانوس ها و دریاهای آزاد مناطق قطبی و حواشی آن به توده های عظیم کوه آسای یخ تبدیل می شد، آب اقیانوس ها و دریاهای آزاد در نقاط دیگر عالم پائین می رفت و آب ها خشکی ها را رها کرده بعد روی می نمودند. در این احوال آب کنداب فارس نیز براثر این پدیده، کم ژرفا شده و هر از چند گاه خشک می شد و بستر آن در مدتی طولانی به چهره دره ای عریض و عریض و سرسبزو پر از گیاه در می آمد و در این هنگام « اروندرود» فعلیدر عمق بستر این دره به دریای عمان می ریخت.قیمت ویژه تور کیش در این اثناء جزیره ی کیش در گستره ی شمالی دره مزبور به صورت برآمدگی حجیم تپه مثل با ارتفاعی حدود 50 متر در می آمد که رویشگاه مساعد گیاهان خشکی و زیستگاه دلخواه جانوران و حتی انسان های آن روزی بود. سطح تپه مزبور (جزیره کیش) در فاصله تناوب دوره های خشکی که گاه دها و حتی صدها هزار سال طول می کشید، براثر بارانها فرسایش می یافت و رسوبات آبرفتی برآمده از استهلاک آن همراه با یکی و غبار و بقایای بازمانده از نسوج متلاشی شده گیاهان و جانوران روی آن انباشته می شد. در دوره های بین یخچالی که هوا گرم می شد با ذوب یخها آب دریاها دوباره بالا می آمد، دره ی فارس (بستر خلیج فارس) را آب فرا می گرفت و برآمدگی مذهب تبدیل به جزیره می شد. در اوج گرمای این سررسید و بالا آمدن بیش تر آب، جزیره حتی به ذیل آب فرو می رفت و این بار نوبت رشد و گسترش مرجان ها و صدف ها و دیگر آبزیان بر سطح آن بود. در طول این ادوار ضربات امواج دریا بر نشانه طوفان ها و بادها، به تدریج بقایای آهکی آبسنگ ها و صدف ها را به چهره قشر رزر وتور کیش نوروز 97 رسوبی جدید پوسته همانند با سرآغاز دریائی (تراس) روی پوشش پیشین که سرآغاز خشکی داشت به هستی می آورد.

از پسینیان دوره از دوران یخچالی که کیش برای دائم به صورت جزیره سر از آب برآورده ، یازده هزار سال می گذرد. با گرمای بی وقفه ی هوا و زمین در این مدت و فراوانی نزولات آسمانی بر سطح جزیره، رسوبات آبروفتی در جابه جای آن فرو نشست. گیاهان بر سطح آن روئیدند و جانوران به زیست گاه های آن روی آورده اند. به تدریج بقایای این گیاهان و جانوران همراه با رسوبات آبروفتی قشری نازک از خاک را روی لایه های باستانی مرجانی (بازمانده از سررسید آب گرفتگی) برپایی می داد.

وضعیت خاک جزیره کیش

جزیره کیش یک خشکی کوچک چون کشتی نشسته در آب های گرم و کم عمق خلیج فارس است، خرده اقلیم ها (میکرو کلیمای) کیش به شدت در سلطه پدیده های ناشی از بستر بزرگ آبی است که دامنه ی نوسان تغییرات دمای شبانه روزی آن در ایام سال بسیارکم است. فشار بخار آب جزیره در بیشتر ایام سال غالباً در حدی بسیار بالا اسـت(رطوبت نسبی 50 – 60درصد). اختلاف دمای متوسط روزانه جزیره در طول سال کم تر از 9 – 10 درجه است و سقوط دما هیچ گاه در حد یخبندان یا صفر نیست.

براساس داده های هواشناسی مقدار متوسط رطوبت در هر کیلوگرم هوای گرم و خشک جزیره در دی ماه 15 گرم و تیرماه حدود 25 گرم است. هوای کیش در ماه های مهر تا فروردین، دارای گرمای ملایم ومطبوع است ودر این فاصله ی زمانی جزیره در شرایط زیست محیطی مطلوب قراردارد. از اردیبهشت تا مهر هوای کیش گرم و شرجی و میانگین دمای روزانه جزیره در این ماه ها تقریباً نزدیک به هم است. در اردیبهشت چون آب دریا هنوز سرد و رطوبت نسبی پائین است هوای کیش تقریباً خشک و باد آن ملایم، خنک و نسیم وار بوده و در مجموع هوای پیش فروش تور کیش آن بهاری و لطیف و شرایط زیست محیطی آن بسیار مطلوب است.

تفاوت دما بین گرم ترین و سردترین ماه کیش حدود 16درجه است. یعنی دی ماه دارای کم ترین تبخیر با نوسان 12 درصد و خنک ترین و خشک ترین ماه جزیره و مرداد ماه با بیش ترین میزان تبخیر و با تغییر و نوسان حدود 28 درصد دارای بیشترین تبخیر و گرم ترین ماه جزیره است. تبخیر زیاد ایام مرداد ماه در وقوع بارش های اتفاقی هر از چندگاه جزیره به صورت رگبارهای موسمی که متأثر از جریان هوای مرطوب اقیانوس هند در این منطقه است بی تأثیر نیست. باران های اتفاقی مردادماه که عمدتاً سیل آسا است و در مدتی کوتاه فرو می ریزند، غالباً خاک را شسته بها تور کیش و به علت گرمای بالای سطح زمین نم آن ها به سرعت از خاک محو می گردد، و در عین حال باران های این ایام خود نعمت و رحمت آسمانی است که باید از آن بهره ی کافی گرفت و با ایجاد آب بندها و سدهای بزرگ و کوچک متعدد آب آن را مهار کرد. با آن که کیش روی گنبد نمکی قرار دارد، ولی برخلاف جزایر دیگر (مانند قشم)، هنوز رأس گنبدهای نمکی زیرین آن زیاد بالا نیامده است و بنابراین خوشبختانه وضع زمین شناختی جزیره به نحوی است که نفوذ آن ها به زیرزمین باعث بالا آمدن شوری نمی شود و با تمهیداتی میتوان نزولات آسمانی را مدتها پس از هر بارندگی در آب بندها نگهداری کرد و حداکثر استفاده از آنها را نمود (زمینهای شور جزیره نسبت به کل مساحت آن بسیار کم است).

کشاورزی در جزیره کیش

دامداری و کشاورزی فعلی کیش همان شیوه ی کشاورزی سنتی قبل و حتی با فعالیتی محدود تر ازدوره های گذشته است. بقایای کرت های و مزارع غیر دایر و پراکنده درکیش، همه حاکی از کشت و زرع و باغداری ( هرچند محدود) متناسب با جمعیت کم آن روزگاراست. وجود آثار کاریزها و مسیل های طولانی از بین رفته. (برای جریان آب بارندگی ها) و حلقه های پرشده چاه های قدیمی براثر واریز خاک ها همه مؤید این نظر است.

با آن که سیمای فعلی کیش نسبت به گذشته آن کاملاً تغییر یافته و دگرگون شده است و جنبه های طبیعی جزیره بر اثر ساخت و سازهای خدماتی بی شمار و دیگر تأسیسات شهری و مجموعه های تجاری مانند : بازارها، اقامت گاهی توریستی و ساخت و سازهای مدرن گوناگون چون مجموعه های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و گردش گاهها جا عوض کرده است، وگستردگی فعالیت های ساختمانی در آن نسبت به سطح محدود جزیره و توان زیستی آن حجمی بسیار وسیع و بیرون از ظرفیت دارد. ولی، هنوز هم روستاهائی با چند گاو و گوسفند و پیش فروش تور کیش تعداد زیادتری بز و چند شتر وجود دارد. گرچه احشام موجود در کیش شاید برای تأمین گوشت و پروتئین جزیره باشند ولی از آن جا که تمام آنها با گرسنگی و ولع از رویش طبیعی محیط جزیره تغذیه کرده و چرا می کنند خود مسئله ساز پوشش گیاهی جزیره اند و برای آن باید چاره ای عاجل اندیشید. چرای این دامها ، به ویژه بزها درسال های کم بارش و خشک جزیره، موجب لطمه سنگین به پوشش طبیعی جزیره می شود و عرصه حیاتی و تغذیه چند آهوی رها شده را نیز تنگ تر می سازد.

یکی از اقدامات بسیار جالب سازمان منطقه آزاد کیش، ایجاد آبشخور آهوان جزیره است که آب آن از چاه های کم عمق با تلمبه ی بادی تأمین می شود. دیدن تلمبه های بادی مزبور برای بیننده تداعی آشتی آدمیان با طبیعت است. به هر حال تعداد بزهای موجود جزیره خارج از توان طبیعی آن است و باید تعدادی از آنها حذف شوند. در جزیره هندورابی نیز تعداد زیادی بز وجود دارد که با خشکسالی موجود به پوشش آن لطمه سنگین وارد می سازند.

معیشت و گذران امور عادی و زندگی بومی های جزیره که مردمانی قیمت ویژه تور کیش شریف و با فرهنگی بالا و مانند تمام اهالی جنوب ایران دارای چهره ای نجیب سوخته در آفتاب درخشان جزیره هستند. با کشاورزی محدود، صیادی، دامداری و احیاناً تربیت شتر( برای جلب توجه توریستها) و عده ای نیز با کار و کسب و تجارت و اشتغال به امور خدماتی زندگی را می گذرانند.

در هر حال به جز آهوها و دام های جزیره نباید آزاد باشند و اگر به گوشت آن ها نیاز است می باید آن ها را در جاهای محصور و با علوفه تأمین شده از خارج نگه داری نمود.

 

پوشش گیاهی کیش

موقعیت جغرافیائی کیش در سواحل جنوبی ایران، نوار باریکی از سرزمین رویش های خشک و گرمسیری گیتی است. اوضاع ویژه جغرافیای اقلیمی جزیره که در آب های گرم و مختصر عمق دریا در تنگه هرمز قرار دارد موجب وضع خاص تهیدستی- نداری پوشش گیاهی جزیره است. میزان بارش مختصر و تبخیر رزرو تور کیش  چندین مساوی بارش سالانه و گرمای پایای بالا، در بیش تر روزها و ماه های سال، اقلیم جزیره را خشک، نیمه بیابانی و بیابانی نموده است. فقدان عارضه های توپوگرافی، لایه نازک خاک کشیده بر بستر مشکل مرجانی پهنه جزیره، خشکی و گرما، شاخصهderakht.jpg های اصلی خطوط الگوی تهیدستی- نداری رویش های جزیره اند.

پوشش سبز جزیره دربرگیرنده دو گروه از گیاهان رزرو تور کیش علفی یکساله چند ساله و گیاهان نیمه چوبی، و چوبی است. خزان گیاهان جزیره در نخست فصل گرم و خشک تابستان شروع می شود.

رویش های علفی جزیره معمولاً در اواخر مهرماه و نصف آبان به تدریج ظاهر شده، مایه سیمای سبز زمین های خشک و خاکستری و سوخته در آفتاب تابستانی جزیره می شود.

رویش های جزیره با پیش درآمد فروردین و اردیبهشت تدریجا خشکیده، گویه ای زرد و خاکستری متعلق به ها در گستره جزیره باقی می ماند. در بین این مقوله غالباً لکه های سبزو سبزنقره ای علف های پایا در طول تابستان، الی آغاز پاییز دیده می شود.

برخی از علف های یک ساله جزیره بر این پایه اند گونه ها گندمی ها، همش بهار، سیزاب، شبوها، چنگ مریم، یونجه ها، شنبلیله های وحشی، فرفیون ها، شمعدانی ها، تاتوره، آفتاب پرست، ترشک، بارهنگ ها و غیره.

علفی های چند ساله عبارتند از احصاییه بسیاری از گندمی ها، پیچک ها، سلمه ترهها، گیاهان تیره جعفری، گون ها، جگن ها، آبوتیلون، چرخوها، یونجه زرد، گونه ها دستور آساها، شوره ها و غیره.

درختچه های اختصار و بوته همانند جزیره دربرگیرنده : گرگ تیغ، اوکرادنوس، افدرا، نیل، برخی از کنف ها، بعضی از سلمه تره ها، شوره ها، گزها و برخی سایر است. درختان غالب بومی و طبیعی جزیره شامل کهور و بومی، کنار، گزهای تقریباً بلند، انجیر بنگالی که از قدیم کاشته شده اند و تقریباً حالت بومی دارند، کرت و برخی از آکاسیاهای دیگر که همراه با کهور پاکستانی و اوکالیپتوس، نخل، نارگیل، گاروم زنگی، سه پستان و سایر درختان کاشته شده اند.

گیاهان علفی پایا – در پناه سایه نخل ها و درختان سایر باه ها که آبیاری می شوند و زمین حائز رطوبت کافی است لغایت آخر فصل رویش باقی باقیمانده در پای نخلستان ها پوشش قابل ملاحظه ای را به هستی می آورند.

در تابستان که حرارت و خشکی بسیار شدید است، به گزیده تر در خشک سالی ها، علاوه بر بوته های پایا، درختان و درختچه های جزیره نیز معمولاً دسته های سبزهوائی خویش را از دست ارزانترین قیمت تور کیش دیتا به ظاهر خشک و خاکستری به نظر می رسند. در اواخر آذرماه به گزیده تر پس از تور ارزان کیش بارش های معمول این ماه، جوانه های سبز در بخش پائینی وخشک شده سنه پیش بوته ها نخست به رویش کرده، به زودی بوته ها دارای ازدحام از شاخه های خشک و سبز می شوند. با رویش علف های یکساله در سطح جزیره یکباره طبیعت بهاری جزیره نیز سبز و بهاری است. درسال های مختصر باران که غالباً نیز فراوان پیش می آید، در خشکی و گرمای بالای جزیره، تقسیم های هوائی علفی های چند ساله و حتی درختچه ها و درختان بر نشانه تقلیل جوانه های احیاء کننده خشک به نظر می رسند و متعلق به جا که تقسیم اصلی رویش جزیره را همین علفی های پایا و بوته های نیمه چوبی تشکیل می دهند، جزیره در بیش تر سال ها دارای پوششی یا سیمای خاکستری است.

منابع آبی کیش

جمال الدین ابوالفتح یعقوب الدمشقی معروف به ابن مجاور حدود 772 سال پیش در تاریخ مستنصر – که آن را به منصور مستنصر خلیفه ی عباسی اهدا کرده بود – در مورد آب جزیره کیش مطالبی دارد. از آن جمله «وجود نخلستان های فراوانی که در جزیره وجود داشت، قناتی که از باغ امیر وقت جزیره می گذشت، چشمه و نهرهائی که آب آنها همراه با آب قنات، آب انبارها را (که به مصرف شرب و آبیاری می رسید) پرمی ساخت و قیمت تور کیش از این که اگر با دست، زمین جزیره را می کندند آب از زیرزمین بیرون می آمد».! اما وجود این مقدارآب زیرزمینی با وصف «ابن مجاور» بعید به نظر می رسد. زیرا ذخیره آب زیرزمینی با 196 میلی متر میانگین سالیانه ی نزولات آسمانی در گستره 90 کیلومتر مربع مساحت جزیره که مقدار آن تقریباً حدود 13 میلیون متر مکعب می شود. با در نظر گرفتن مقدار تبخیری که بلافاصله پس از هر بارش – در فاصله ی زمانی نفوذ آب به درون خاک – صورت می گیرد و ساختار خاک و دیگر ویژگی های زمین شناختی جزیره، ظاهراً این همه آب زیرزمینی که « ابن مجاور» به آن اشاره می کند مطابقت ندارد. با این وصف در گذشته، در فصول مختلف که جمعیت جزیره بین 1000 – 2000 نفر تغییر می کرد، آب موجود در جزیره برای شرب اهالی و حتی استفاده از آن توسط کشتی های عبوری و حتی امور کشاورزی محدود آن زمان کافی بوده در آن زمان جزیره درحد خود، دارای تأسیسات آبرسانی مانند آب انبارها، برکه ها، چاه های بزرگ و کوچک با عمق مختلف در بخش شمالی – محوطه درخت سبز فعلی – بود و کم تر دچار بی آبی می شد.

1- در نوشته های سرتیپ علی رزم آرا وضع منابع و ذخایر آبی کیش در سال 1320، چنین توصیف شده است « آبی که از چاه های جزیره خارج می شود، دارای طعم خوب و شیرین است. کشتی ها برای آب مشروب غالباً به این جزیره متوسل می شوند. عمق چاه های جزیره بین 5 الی 10متر است و بدون زحمت آب زیادی از آنها به دست می آید» سپس او از چاه های عمده و معروف پراکنده در نقاط مسکونی جزیره چنین می نویسد:

2- چاه موسوم به «ممذر» در قصبه «ماشه» در بخش خاوری جزیره، با خاک ریز اطراف آن که به شکل بند یا سد ایجاد شده بود تا آب باران را در فصل بارش به درون چاه هدایت کند.

3- چاه موسوم به «صفا» در آبادی «سجم» دربخش شمالی جزیره

4- چاه موسوم به «بالا» بین آبادی « ده» و «سفین» در بخش خاوری جزیره که هر دو آبادی مذکور از آب آن استفاده می کنند.

آن چه از توان زیستی جزیره ی کیش در متون گذشته رزرو تور کیش نوروز 97 بر می آید، تعداد کم جمعیت جزیره نسبت به وسعت آن، ساخت و سازهای محدود بومی و عدم دستکاری گسترده در آن بود که وضع تعادل زیست محیطی مطلوب جزیره را برهم نمی زد. اما اکنون که ساخت و سازهای گسترده همراه با خاکبرداری های وسیع پراکنده، که در جا به جای جزیره صورت می گیرد و بخش وسیعی از سطح جزیره زیر آسفالت و بتن، پوشیده می شود و سازه های بی شمار خدماتی، ساختمان های بزرگ و کوچک تجاری، تأسیسات صنعتی و غیره در آن برپا می شود. دستکاری های ضروری و یا غیرضروری در همه جای آن به علت فشار انبوه جمعیت ساکن و گردشگران (توریست) که هر روزه بر تراکم آن افزوده می شود در حدی است که طبیعت و توان زیست محیطی گستره محدود جزیره را در آستانه ی عدم تعادل و در مرحله ی حساس آسیب پذیری و تخریب – چنان چه به آن متوجه نشود – قرارمی دهد. متأسفانه تخریب طبیعت همیشه سریع و بازسازی آن – اگر ممکن باشد – بسیار طولانی و با هزینه ای بسیار سنگین امکان پذیر است و این همان مسئله ای است که توسعه ی پایدار را غیر ممکن می سازد. آب شیرین جزیره که در شبکه ی لوله کشی وجود دارد. استحصال از مجموع واحدهای آب شیرین کنی است که خوشبختانه مدرن است ولی بازگشت پسآب آن به دریا موجب مشکل زیست محیطی دیگری است. به هر حال توسعه، تمدن و رفاه، گاه همراه با پرداخت تاوان سنگین است و عقل حکم می کند که اولاً بهره برداری از محیط نباید بیش از توان بازسازی طبیعت باشد و ثانیاً از روش و شیوه ای باید استفاده کرد که تخریب ناشی از بهره برداری ازمحیط به حداقل رسیده و جبران پذیر باشد. از آن جا که توسعه امری اجتناب ناپذیر است و ما نمی توانیم از پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی چشم بپوشیم، لذا می باید به نحوی با توسعه کنار آمد و از طبیعت و محیط به طور معقول بهره گرفت

 

دوچرخه سواری کیش

يكي ازطولاني ترين و زيباترين مسيرهاي دوچرخه سواري كشور در جزيره كيش قرار دارد. سرتاسراين مسير 75 كيلومتري كاملا مستقل از مسيرهاي اتومبيل رو بوده و بخش اصلي آن به موازات جاده جهان، در حاشيه نوار ساحلي احداث شده است. درايستگاه‌هاي ويژه به علاقمندان دوچرخه كرايه مي‌دهند. بهترین قیمت تور کیش اين ايستگاه‌ها در بخش‌هاي مختلف جزيره مانند اسكله تفريحي و جنب بازار مرجان وجود دارد و به وسيله بخش خصوصي اداره مي شود. طبيعت بكر جزيره در بخش هاي جنوبي و غربي جزيره با چشم اندازهاي زيبايي از دريا، سواحل،بوستان ها، نخلستان ها و پوشش گياهي در دسترس همگان است. حركت با دوچرخه در مسيرويژه، اين امكان را به گردشگران مي دهد كه با سرعت كم و در سكوت اين چشم اندازهايطبيعي را تماشا كنند

پلاژ بانوان کیش

پلاژ بانوان در سواحل شمالی جزیره کیش با وسعت حدود ۲۰۰۰۰ متر مربع احداث شده استو در این پلاژ امکانی از قبیل دوش آب شیرین صحرایی و سر پوشیده تخت و سایبان، والیبالهای پیش فروش تور کیش ساحلی و بوفه در اختیار استفاده کنندگان می باشد